Deelgebied 1 en 2, verplaatsen ondergrondse vuilcontainers

Door het uitbreken van het straatwerk in de Acaciadreef en de Cederdreef is het voor de vuilniswagen niet mogelijk deze te legen. Hiervoor wordt als alternatief een tijdelijke vuilnisbak geplaatst op een andere locatie. De nieuwe locatie van de containers is te vinden in de afbeeldingen hieronder.

De nieuwe locatie voor de container van de Acaciadreef is de kruising Acaciadreef/Esdoorndreef ter hoogte van Esdoorndreef 22.
Deze containers blijven hier staat tot half september.

De nieuwe locatie voor de containers aan de Cederdreef is de kruising met de Cederdreef/Kastanjedreef ter hoogte van Kastanjedreef 2 en Kastanjedreef 18.
Deze containers blijven hier staat tot half oktober.

Geschreven op 08/06/2023