Deelgebied 1. Wijziging uitvoeringsmethode.

Deze week is er gestart met de werkzaamheden in deelgebied 1A en 1B. Het straatwerk is verwijderd waarna de werkzaamheden aan kabels en leidingen kunnen worden uitgevoerd. Echter, de wijk is op sommige plekken zoveel verzakt dat de nieuw aan te leggen waterleiding boven het oude maaiveld zou komen te liggen. Omdat dit geen gewenste situatie is, wordt het zand nu alvast aangevoerd zodat de leidingen altijd voldoende gronddekking hebben.

De bestaande riolering in de straat zal uiteindelijk nog worden uitgewisseld voor nieuwe riolering.Geschreven op 21/04/2023