Deelgebied 1, aangepaste hoogte

Vanwege verschillende tekeningen is er vandaag een controle slag uitgevoerd in Deelgebied 1,  Acaciadreef. Hieruit is gebleken dat niet alle hoogtes juist waren aangegeven. De aangegeven hoogtes zijn allemaal gecontroleerd en waar nodig, gecorrigeerd.
Een aantal hoogtes is doorgehaald en verbeterd, een ander aantal hoogtes is gecontroleerd en hetzelfde gebleven.

De hoogtes welke nu zijn aangegeven zijn de correcte hoogtes. 

Deelgebied 2
De hoogtes welke deze week in deelgebied 2 zijn aangebracht, zijn al eerder gecontroleerd en correct.
Geschreven op 17/03/2023