Tijdelijke parkeerplaatsen

Aan de Kastanjedreef en Olmendreef zijn 2 tijdelijke parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen zijn aangelegd om tijdens de rioleringswerkzaamheden in de wijk de parkeerplaatsen die tijdelijk komen te vervallen, te vervangen. De parkeerdruk binnen de wijk is immers al hoog.

 

Totaal zijn er 15 tijdelijke parkeerplaatsen aan de Olmendreef gerealiseerd en 27 aan de Kastanjedreef. Rond de parkeerplaats bij de Olmendreef plaatsen we een hekwerk om voetgangers en auto’s te scheiden. De parkeerplaats bij de Kastanjedreef wordt aan de zijde van de voetbaldoelen voorzien van een hek van 1,5 meter hoog voor de veiligheid van spelende kinderen.

 

Opladen EV

Bij de parkeerplaats aan de Kastanjedreef wordt over een aantal weken een keet opgebouwd (12x12 meter). Bij deze keet komt ook een laadvoorziening (2 laadpunten) voor elektrische auto’s.

 

Einde werk

We verwachten dat dit ophoogproject duurt tot mei 2025. Aan het einde van het werk zal de keet worden afgevoerd, het asfalt worden verwijderd en de puin onder het asfalt afgevoerd. Vervolgens wordt de grond weer verdeeld en opnieuw ingezaaid met gras zodat er weer een mooie grasmat terugkomt.

 

Geschreven op 09/03/2023