Afgelopen dagen hebben wij gezien dat diverse verkeersmaatregelen op- en om de N268 zijn vernield en/of verwijderd door derden.
Alle verkeersmaatregelen die geplaatst worden die staan daar voor de veiligheid van onze medewerkers maar ook voor de veiligheid van al het verkeer in de omgeving. Met aanvullende verkeersmaatregelen op omliggende wegen doen wij er alles aan om de hinder in de omgeving te beperken en de verkeersveiligheid voor iedereen te waarborgen. Bij deze het verzoek om deze dan ook te laten staan, alvast bedankt.

Wij verzoeken weggebruikers en bedrijven, zeker vrachtverkeer, nogmaals vriendelijk om gebruik te maken van de hoofdomleiding via de A4, A59 en A17. En willen U vragen om het onderliggende wegennetwerk zo min mogelijk te gebruiken om overlast en onveilige situaties in de omgeving te verminderen.


Geschreven op 14/05/2024