Afgelopen 2 dagen hebben wij gezien dat er sluipverkeer gebruik maakt van de weg door Stampersgat ondanks alle bebording en maatregelen. Komende week beginnen ook de scholen weer en deze situatie is onwenselijk. De gemeente heeft aan ons aangegeven te gaan handhaven met BOA’s op foutief gebruik.

Wij verzoeken weggebruikers en bedrijven, zeker vrachtverkeer, nogmaals vriendelijk om gebruik te maken van de hoofdomleiding via de A4, A59 en A17. En willen U vragen om het onderliggende wegennetwerk zo min mogelijk te gebruiken om overlast en onveilige situaties in de omgeving te verminderen.
Geschreven op 01/05/2024