Het dijktraject Belfeld is een van de dijktrajecten die versterkt dienen te worden van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) Noordelijke Maasvallei. De dijken in Belfeld bestaan uit twee groene keringen afgewisseld met een keermuur met een coupure en een deel met demontabele wanden. Dat zijn schotten die handmatig geplaatst worden bij hoogwater. Na de overstromingen in de jaren ’90 zijn deze dijken als tijdelijke bescherming aangelegd. Inmiddels blijkt dat de huidige dijken niet hoog en sterk genoeg zijn om ook in de toekomst Belfeld voldoende te beschermen. Onderdeel van de dijkversterking is het wijzigen van het tracé aan de zuidkant van Belfeld. Daarbij wordt de huidige schaardijk vervangen door een korte aansluiting naar de hoge grond. De demontabele wanden zijn vanwege het beheer en onderhoud niet wenselijk.

Kern van project Belfeld is het versterken van dijktraject 71-1, zodat deze voldoet aan de wettelijke norm. Het projectgebied omvat 5 dijkvakken plus een af te graven waterkering, met een huidige trajectlengte van circa 1 kilometer, de nieuwe trajectlengte wordt circa 0,7 kilometeGeschreven op 31/01/2024